آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا
عنوان دسته

موفقیت شغلی

تدریس مرفه و مولدسازی کلاس درس

آموزشهای کاربردی در زمینه مولدسازی کلاس درس و خودروزآمدسازی مستمر در زمینه موضوع(های) تدریس اگر مایلید پژوهشهای مولد و پرنشر انجام دهید و در راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویانتان فوق حرفه‌ای عمل نمایید، دوره جامع کیمیاگران…

۷. مصادیق فروش در دنیای آکادمیا (۵) ارتقا یا تغییر موقعیت شغلی

یک دانشجو، یک پژوهشگر، یک عضو هیئت علمی باید بتواند از طریق فعالیتهای علمی و فروش تخصصش درآمد و اعتبار بالا کسب کند. اما فروش در دنیای آکادمیا به چه مفهوم است؟ مصادیق فروش در دنیای درس و دانشگاه و تدریس و تحقیق چیست؟ و برای فروش موفق…

۱. راز ارتقا و ترفیع سریع و اعتبارساز در دنیای آکادمیا

اگر عضو هیئت علمی هستید یا در صدد جذب و ارتقا، احتمالا یکی از دغدغه های شما این است که با توجه به حجم کاری بالای آموزشی و اجرایی یک عضوهیئت علمی از یک طرف، و بالا بودن امتیاز کار پژوهشی (مانند چاپ مقاله، جذب فاند و ...) از طرف دیگر،…

آموزش مولد و ملزومات موردنیاز برای مولدسازی کلاس درس

آموزش مولد آموزشی است که ثمره آن افرادی متخصص، دانش‌ورز و کاربلدی هستند که می‌توانند به نیازهای واقعی بازار کار و صنایع مختلف در بافت بومی کشور پاسخ دهند و در عین حال در بسط دانش و فناوری‌ها - در عرصه بین‌الملل - سهمی عمده ایفا نمایند.…

چطور در هر زمینه‌ای راه‌بلد و مرجع شوید؟ آن هم به صورت خودآموز!

در این لایو آموزشی، اساتید و دانشجویان زیادی درباره کاستیهای موجود در نظام آموزشی گلایه می کردند و دنبال راهی بودند برای خروج از این وضعیت. چون اساسا خروج از این وضعیت در مرکز اهداف حرفه‌ای من قرار دارد، در حد وسع زمانی لایو، راهکارهای…