ایمیل: maryamNazari76@gmail.com
تلگرام: ۰۹۳۸۴۸۴۵۳۰۴ 
کانال تلگرام کیمیاگران پژوهش (@worldClassResearch)

برای دعوت به سخنرانی، کارگاه و مصاحبه
لطفا جزئیات برنامه و درخواست خود را از طریق ایمیل بالا ارسال بفرمایید.