ایمیل: maryamNazari76@gmail.com
شماره تماس و تلگرام: ۰۹۳۸۴۸۴۵۳۰۴ 

برای دعوت به سخنرانی، کارگاه و مصاحبه

لطفا جزئیات برنامه و درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال بفرمایید.