آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا
ایمیل: maryamNazari76@gmail.com
شماره تماس و تلگرام: ۰۹۳۸۴۸۴۵۳۰۴ 
شماره حساب و کارت بانکی
قوانین و مقررات سایت

برای دعوت به سخنرانی، کارگاه و مصاحبه

لطفا جزئیات برنامه و درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال بفرمایید.

درباره دکتر مریم نظری 
Dr Maryam Nazari bio