آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

Dr Maryam Nazari

 

مریم نظری دکترای سواد اطلاعاتی از دانشگاه شفیلد انگلستان دارد.

به واسطه نوآوری‌هایِ تز دکتری‌اش، پژوهش او چندین جایزه جهانی و دعوت بین‌المللی دریافت کرده، و در نشریات بین‌المللی برتر منتشر شده است.

کارنامه علمی دکتر مریم نظری

کارنامه حرفه‌ای دکتر مریم نظری

Dr Maryam Nazari bio

Dr Maryam Nazari Google scholar profile 

 

او از سواد اطلاعاتی به عنوان یک متدولوژی توانمندساز برای راه‌بلد کردن پژوهشگران و برای مولدسازی پژوهش‌ها و آموزش‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استفاده می‌کند.

از جمله ابداعات او در این زمینه‌ هستند.

در اینجا مهارت‌های فوقِ کلیدی‌ای فرامی‌گیرید که برای تولید آثار و محصولات علمی تاثیرگذار و برای دیده و خریده‌ شدن آنها موردنیازند اما جای دیگری به شما آموزش نمی‌دهند مانند:

  • مهارت خوب پرسیدنِ پرسش‌هایِ خوب
  • مهارت تولید دانشِ نو و کاربردی
  • مهارت مرجع شدن در موضوع موردعلاقه‌تان

بازخورد کاربران 

در این آکادمی، تمام آموزش‌ها با رویکرد ماهیگیری عرضه می‌شوند یعنی در کنار یادگیری دانش و مهارت‌های جدید، روش یادگیری و روزآمدسازی مستمر را هم فرامی‌گیرید.

 

آماده‌اید برای یک شروع پربار؟

از اینجا شروع کنید