آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا
عنوان دسته

پژوهشگران، دانشجویان، اساتید

روش نگارش اهیمت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت در پژوهش چه تفاوتی دارند؟ چطور بخش اهمیت و ضرورت پژوهش را براساس شیوه‌نامه درخواستی دانشگاه بنویسم؟ پاسخ به این دو پرسش در ویدئو زیر آمده است: آموزشهای بیشتر در پیج اینستاگرام worldClassResearch

رزومه‌سازی و جذب شغل دلخواه

اگر مایلید هم حین تحصیل موفق عمل کنید و هم بعد از درس و دانشگاه در شغل دلخواهتان مشخصول کار شوید لازم است تا طوری اهداف و برنامه مطالعاتی و کارورزی خود را بچینید که در نهایت رزومه شما برای شغل دلخواهتان ساخته شود.  در پستهای زیر…

تدریس مرفه و مولدسازی کلاس درس

آموزشهای کاربردی در زمینه مولدسازی کلاس درس و خودروزآمدسازی مستمر در زمینه موضوع(های) تدریس اگر مایلید پژوهشهای مولد و پرنشر انجام دهید و در راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویانتان فوق حرفه‌ای عمل نمایید، دوره جامع کیمیاگران…

چگونه در دانشگاه تحصیل کنید که هم در تحصیل موفق شوید هم در کاریابی؟

موفق شدن و موفق ماندن به ذهنیت یا mindset ویژه‌ای نیاز دارد. اگر مایلید طوری درس بخوانید که هم حین تحصیل از درس و دانشگاه لذت ببرید و رشد را تجربه کنید و هم بعد از فارغ‌التحصیلی کاریابی برایتان دغدغه نباشد تا انتهای این مقاله را با…

دلیل بی کاربرد ماندن اغلب پژوهشها و فرمولی برای مولدسازی آنها

کاری که انجام دادنش ارزشی ندارد، خوب انجام دادنش هم ارزشی ندارد. - ابراهام مازلو و پژوهشهای رفع‌تکلیفی جزو همین دست کارها هستند. - دکتر مریم نظری پژوهش رفع‌تکلیفی پژوهشی است که برای شما نان و نام نمی‌آورد چون اساسا درد کسی را…