مریم نظری دکترای سواد اطلاعاتی از دانشگاه شفیلد انگلستان دارد.

به واسطه نوآوری‌هایِ تز دکتری‌اش، پژوهش او چندین جایزه جهانی و دعوت بین‌المللی دریافت کرده، و در نشریات بین‌المللی برتر منتشر شده است.

او از سواد اطلاعاتی به عنوان یک متدولوژی توانمندساز برای راه‌بلد کردن پژوهشگران و برای مولدسازی پژوهش‌ها و آموزش‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استفاده می‌کند.

از جمله ابداعات او در این زمینه‌ هستند.

در آکادمی دکتر مریم نظری مهارت‌های فوقِ کلیدی‌ای فرامی‌گیرید که برای تولید آثار و محصولات علمی تاثیرگذار و برای دیده و خریده‌ شدن آنها موردنیازند اما جای دیگری به شما آموزش نمی‌دهند مانند:

  • مهارت خوب پرسیدنِ پرسش‌هایِ خوب
  • مهارت تولید دانشِ نو و کاربردی
  • مهارت مرجع شدن در موضوع موردعلاقه‌تان

بازخورد کاربران 

در این آکادمی، تمام آموزش‌ها با رویکرد ماهیگیری عرضه می‌شوند یعنی در کنار تخصص و مهارت، روش یادگیری و روزآمدسازی مستمر را هم فرامی‌گیرید.

این آموزش‌ها نتایج فوق عالی خلق کرده‌اند و

آماده‌اید برای یک شروع پربار؟

از اینجا شروع کنید