آکادمی مدرسان سواد اطلاعاتی
با راه‌بلد کردن دانشجویان، کلاس درستان را مولد کنید

 

آموزه‌های پژوهشکار در سه بخش زیر در قالب آموزش‌های جامع و قدم به قدم طراحی شده‌اند:

 

دیدگاه‌ها بسته شده است.