آکادمی دکتر مریم نظری
در اینجا پژوهش، سواد اطلاعاتی و تولید محتوا را در تراز جهانی می‌آموزید.

 

دانشگاه و مدرسه ما را برای زندگی و کار تاثیرگذار آماده نمی‌کنند

به همین دلیل اگر بخواهید در هر نقشی بدرخشید باید چیزهای جدیدی بیاموزید

  • اما تشخیص درست اینکه آن چیزهای جدید چه چیزهایی هستند؟
  • چه منابعی بهترین منابع برای فراگیری این دانش و مهارت‌های جدید هستند؟
  • و چگونه می‌توانم به این منابع دست بیابم و از آنها خیلی نتیجه‌‌مدار استفاده کنم؟

پرسش‌هایی هستند که سواد اطلاعاتی برای آنها پاسخ‌های کاربردی و راهگشا دارد.

و به همین دلیل یادگیری و آموزش حرفه‌ای سواد اطلاعاتی

یک فرصت بی‌نظیر است 

برای همه کسانی که می‌خواهند

با خودتوانمندسازی در نقش و موقعیت مدنظرشان بدرخشند و تاثیرگذار عمل کنند.

به طور مشخص مخاطب این بخش از آکادمی گروه‌های زیر هستند:

  • معلمان و اساتیدی که مایلند کلاس درسشان را مولد و تاثیرگذار کنند و در موضوع تدریسشان مرجع شوند.
  • مربیان و اساتید درس سواد اطلاعاتی که مایلند برنامه‌های آموزشی تاثیرگذاری طراحی و عرضه کنند طوری که در نظر مخاطبشان به یک سلبریتی تبدیل شوند.
  • کارجویانی (به ویژه کارجویان رشته علم اطلاعات) که مشتاقند با یادگیری سواد اطلاعاتی و فنون آموزش آن وارد بازارهای بکر آموزش و مشاوره شوند و در حوزه موردعلاقه‌شان مشغول کار شوند.
  • دانشجویان و پژوهشگرانی که مایلند با ورزیده شدن در مهارت‌های سواد اطلاعاتی، خیلی هدفمند و حرفه‌ای وارد پروسه یادگیری و پژوهش شوند و خودشان را برای شغل دلخواهشان بسازند.

و مخاطب بسیار ویژه این بخش:  

  • کتابدارها و حرفه‌مندان علم اطلاعات هستند که مایلند با بازاندیشی و بازچینی کتابخانه‌ و خدماتشان و ارائه آموزش‌های تخصصی و جذاب، انواع کاربران را در رسیدن به اهدافشان یاری رسانند و از این طریق برند نو و متفاوتی از رشته و حرفه کتابداری به مخاطب عرضه کنند.

امید که بتوانیم به اتفاق به مولدسازی آموزش‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی و پرورش افراد خلاق و راه‌بلد گام‌های بلندی برداریم.