چطور مصاحبه هامو کدگذاری کنم؟

مهم نیست تحلیل و کدگذاری را در نرم افزار انجام می دهید

یا دستی

پژوهش کیفی (اعم از گراندد تئوری، پدیدارشناسی و …) یک کار تفسیری است

پس باید امضا و نگاه شما در کار دیده شود

بدون سوگیری

یعنی باید کدگذاری، مقوله بندی و گزارش یافته ها طوری ارائه شود

که خواننده پس از مطالعه کار شما به این نتیجه برسد که

تحلیلهای شما دقیقا چیزی را نمایش میدهند که منبع داده گفته

در آموزش زیر به زبان بسیار ساده و کاربردی روش صحیح کدگذاری و تحلیل داده کیفی تشریح شده

تا این آموزش را ندیده اید سراغ تحلیل داده نروید

و دنبال نرم افزار تحلیل داده هم نگردید

چون نرم افزار براساس ورودی که از سمت شما دریافت میکند

به شما خروجی میدهد

 

آموزش گام به گام انواع پژوهش با چشم انداز نشر به همراه کوچینگ خصوصی در دل پژوهش شما در دوره جامع کیمیاگران پژوهش

آموزش گام به گام پژوهش کیفی بدون کوچینگ در پکیج جامع پژوهش کیفی 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.