استاد گفته مقاله مروری بنویس؟! مراقب این تله خطرناک باشید!

تازه میخوای پروپوزال بنویسی و استاد گفته

برو یه مرور پیشینه انجام بده

یا میخوای پایان نامه بنویسی و استاد گفته
برو یه مرور ادبیات یا
literature review
انجام بده
در قالب مقاله مروری بنویس
برام بفرست

یا برای شروع مقاله نویسی گفته
برو مقاله مروری بنویس؟

در این صورت حتما قبل از هر اقدامی آموزش زیر رو ببینید
تا به دام این تله که رهایی ازش تقریبا غیرممکن هست نشید

 

برای ساخت قیفی که در ویدئو بالا به آن اشاره شد پروسه مسئله یابی در این پست و این پست و روش درست طراحی پژوهش در این پست را مطالعه بفرمایید.

 

 

 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.