آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا
عنوان دسته

دفاع پیروزمندانه از پروپوزال، پایان‌نامه

رمز دفاع پیروزمندانه از پایان‌نامه و رساله دکتری

اگر در شرف دفاع از پروپوزال یا پایان‌نامه هستید و نگران از اینکه "نکنه اصلاحات سنگین بخورم؟!" و اینکه چطور کارم را پرزنت کنم که بتوانم خیلی پیروزمندانه از جلسه دفاع خارج شوم؟ حتما ویدئو زیر را به دقت و تا انتها ببینید. و دوستان مهم نیست…

چطور پژوهشت را پرزنت کن که مخاطب سریع نوآوری و بدردبخور بودن آن را درک کند؟

برایت پیش آمده کسی بپرسد: موضوع پژوهشت چیه؟ و در پاسخ "عنوان پژوهشت" را بگویی و بعد او بپرسد: یعنی چه؟ دقیقا می‌خواهی چه کار کنی؟ و حس کنی نمی‌توانی علمی و کامل درباره پژوهشت صحبت کنی! این حالت کاملا طبیعی است چون اغلب…