مدل مفهومی و نقش آن در مولدسازی پژوهش

پژوهش مولد دانش نو و کاربردی تولید می‌کند چون مدل مفهومی دقیق و جامعی دارد

پژوهش‌ مولد مدل مفهومی یا نقشه راه مشخصی دارد

و این نقشه راه حاصل مطالعه تحلیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش است.

این مدل مفهومی دقیقا مشخص می‌کند که پرسش پژوهش قرار است با تمرکز بر چه متغیرها و سازه‌هایی از جامعه پژوهش پرسیده شود.

مدل مفهومی به پژوهشگر کمک می‌کند تا به پرسش‌های زیر پاسخ ‌دهد:

  • اینکه برای طرح پرسش اصلی پژوهشم می‌خواهم چه پرسش‌هایی را از جامعه هدفم بپرسم؟
  • روی چه متغیرها، سازه‌ها یا مولفه‌هایی باید تمرکز کنم؟
  • این پرسش‌ها را از چه کسانی یا چه منابعی باید بپرسم؟
  • و چگونه باید این پرسش‌ها را باید بپرسم تا بتوانم به پرسش یا فرضیه‌(های) پژوهشم پاسخ دهم؟

به پشتوانه چنین مدل مفهومی دقیق و قوی‌ای، ابزار پژوهش مولد و پرسشهای عملیاتی شخم زننده در پژوهش‌های مولد ساخته و براساس ویژگی‌ها و شرایط جامعه هدف متناسب‌سازی می‌شود.

به دلیل اینکه ابزار پژوهش حول محور یک مدل مفهومی دقیق و جامع طراحی می‌شود،

ابزار پژوهش آنقدر دقت و قدرت دارد که عمیق‌ترین و غنی‌ترین داده را از دل منبع داده یا جامعه پژوهش شخم بزند و بیرون بکشد؛ و دانش غنی و کاربردی تولید کند.

در ویدئو زیر نقش مدل مفهومی در تولید دانش نو و کاربردی با یک مثال نشان داده‌ام.

 

  • پرسش پژوهش شما چیست؟
  • این پرسش را چطور می‌خواهید از جامعه پژوهش یا منبع داده‌تان بپرسید؟
  • هر یک از این پرسش‌ها چه داده‌ای تولید می‌کنند و چطور به پرسش اصلی‌ پژوهشتان پاسخ می‌دهند؟ 

 

منبع: کتاب پژوهش مولد و ماندگار

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.