آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

یک پژوهش چند نوع پرسش دارد؟

یک پژوهش مولد و آینده‌دار سه نوع پرسش دارد:

  • پرسش اصلی
  • پرسش‌های فرعی
  • پرسش‌های عملیاتی

 

پرسش اصلی پژوهش

هر پژوهش معمولا یک پرسش اصلی دارد

که حول محور مسئله پژوهش طراحی می‌شود

و مسئله هم محصول تحلیل بافت و پیشینه پژوهش است.

زمانی که پژوهش از نوع ترکیبی است دو پرسش اصلی دارد:

یک پرسش کمی، یک پرسش کیفی

 

پرسش‌های فرعی پژوهش

پرسش‌های فرعی پژوهش حول محور مدل مفهومی یا چارچوب نظری پژوهش طراحی می‌شوند.

بسته اینکه مدل مفهومی شما چند متغیر یا چند سازه دارد تعداد پرسش‌های فرعی مشخص می‌شوند.

 

پرسشهای عملیاتی پژوهش

پرسش‌هایی هستند که از جامعه پژوهش یا منبع داده پرسیده می‌شوند مانند پرسشهای مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و …

این پرسش‌ها حول محور متغیرها و مولفه‌های مدل مفهومی طراحی می‌شوند اما با زبان و ادبیاتی که جامعه هدف بتواند به راحتی با آنها ارتباط بگیرد.

 

جالب است بدانید که تعداد مقالات برشی براساس تعداد متغیرها و کیفیت داده به دست آمده در زمینه هر متغیر یا سازه تعیین می‌شود.

 

البته در پژوهشهایی که هم فاز مطالعاتی و هم فاز میدانی آنها درست انجام شده است مانند روالی که در ویدئو زیر آمده

 

 

 

 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.