برای نوشتن یک مقاله مروری تحلیلی چه باید کرد تا مقاله پذیرش بگیرد؟

یکی از کاربران پرسیدند:

برای نوشتن یک مقاله مروری تحلیلی چه باید کرد تا مقاله پذیرش بگیرد؟

نواوری پژوهش را چه طور در مقاله های مروری مشخص و برجسته کنیم؟

پاسخ کوتاه به این پرسش:

با هر مقاله‌ای که می‌خواهید بنویسید دقیقا مثل یک پژوهش مستقل رفتار کنید.

  1. برایش یک پرسش دقیق مشخص کنید که باید سینک با هدف و خروجی مقاله‌تان باشد.
  2. مشخص کنید این پرسش منعکس‌کننده چه مسئله‌ای است؛ که در مقاله مروری می‌شود وجود بدنه دانشی بزرگ در زمینه مدنظر و لیکن نبود دانش منسجم و دسته‌بندی شده از مولفه‌ها، عوامل، روش‌ها و …. که مدنظر مقاله شماست و قرار است مقاله شما آنها را ارائه دهد.
  3. روش گردآوری و تحلیل داده را بگویید که می‌شود جستجوی متون و استخراج مواردی که مدنظر پژوهشتان است و روش دسته‌بندی و ارائه آنها.
  4. یافته‌ها را به صورت دسته‌بندی شده و سینک و لینک با پرسش‌های فرعی (پرسش‌هایی که از متون پرسیده‌اید) ارائه دهید.
  5. و نتیجه‌گیری که خود شامل دو بخش نوآوری و کاربردهای پژوهش است را ارائه کنید.

 

به طور کلی هر پژوهش یک پرسش دارد که دو بار پرسیده می‌شود:

  • یک بار از متون که محصولش می‌شود مدل مفهومی پژوهش
  • و یکبار از داده میدانی

موقعی که مقاله مروری می‌نویسید

در واقع دارید پاسخ به پرسش پژوهشتان را از دل متون ارائه می‌دهید در قالب یک مدل مفهومی.

پس بنابراین پرسش را مطرح کنید و در بخش روش بگویید برای یافتن پاسخ به پرسشتان:

۱- چی پرسیدید؟ (یعنی با چه کلیدواژه‌هایی در متون سرچ کردید)

۲- از کی یا از چه منابع پرسیدید؟ (که در مقاله مروری می‌شود لیست پایگاه‌های اطلاعات و منابعی که سرچتان را انجام دادید)

۳- چطوری پرسیدید؟ (یعنی بعد از اینکه متون را پیدا کردید در آنها دنبال چه گشتید که این براساس پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی یا عملیاتی شما تعیین می‌شود مثلا عوامل تاثیرگذار بر موفقیت شبکه‌های اجتماعی یا عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر موفقیت شبکه‌های اجتماعی و …)

و بعد بگویید چطور یافته‌ها را دسته‌بندی و تحلیل کردید؟ (روش تحلیل داده‌ها)

در واقع در بخش روش، باید هم به روش گردآوری داده‌ها (که در بالا به آن اشاره شد) و هم به روش تحلیل یافته‌ها اشاره کنید.

یعنی بگویید:

  • از چه لنزی یا با چه فیلتری، یا با استفاده از چه مدل،‌ نظریه، یا متدی موارد استخراج شده از متون را دسته‌بندی کردید؟
  • و چرا؟

این چرایی باید با پرسش و هدف پژوهشتان سینک و لینک باشد

و پرسش هم باید به مسئله و چرایی پژوهش یا مقاله‌تان لینک باشد.

و در بخش یافته‌ها هم آنچه را شناسایی و از متون استخراج و دسته‌بندی کرده‌اید را ارائه دهید.

یعنی مطالب را ذیل هدینگ‌هایی بیاورید که منعکس‌کننده دسته‌های موضوعی مطالب استخراج شده از متون هستند.

سرجمع این هدینگ‌ها باید به پرسش پژوهشتان پاسخ دهند.

نوآوری شما می‌شود بازآفرینی و دسته‌بندی تحلیلی آنچه که در متون به دنبالش بودید و یافته‌اید و ارائه یک الگو یا مدل مفهومی از چیستی، چرایی و یا چگونگی یک موضوع، یک مفهوم، یک پدیده، یا یک رویداد.

این ساده‌ترین شکل نگارش مقاله مروری است و سطح و عمق نوآوری آن بسته به مدل مفهومی پژوهشتان می‌تواند متفاوت باشد.

مثلا می‌توانید عوامل را از لنز یک مدل یا نظریه دسته‌بندی و تحلیل کنید که این مدل یا نظریه حتی می‌تواند از رشته‌های دیگر باشد. مثلا اگر موضوع پژوهش شما بازاریابی در کتابخانه‌هاست می‌توانید از مدل‌های بازاریابی برای تبیین مدل مفهومی روش‌های بازاریابی در کتابخانه‌ها استفاده کنید.

بسته به پرسش مقاله‌تان، با این کار شما در واقع مفهوم جدیدی از چیستی، چگونگی یا چرایی بازاریابی در کتابخانه‌ها ارائه می‌دهید.

در بسته جامع طرح‌ریزی مقاله ردنشدنی درباره چندوچون طرح‌ریزی و نشر موفق مقاله آموزشهای دست اولی ارائه شده است.

محتوای این بسته آموزشی در بخش اول دوره جامع کیمیاگران پژوهش ارائه شده است.

 

 

 

 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.