قدم به قدم تبدیل پایان‌نامه به مقاله (قسمت ۲)

تعداد و نوع مقالات قابل نشر از پایان‌نامه خود را مشخص کنید

برای نگارش یک مقاله تاثیرگذار باید مصالح قوی داشت و مصالح قوی حاصل یک پژوهش خوب طراحی و درست اجرا شده است. با چنین پژوهشی می توانیم مقالات جذاب و متنوع بنویسیم. با پژوهش‌ ضعیف و شکننده احتمالا مصالح موردنیاز برای چاپ مقاله در نشریه‌ای معتبر را نخواهیم داشت. پس شرط اول و اصلی چاپ مقاله در نشریات معتبر داشتن مصالح خوب – یا پژوهش خوب طراحی و اجرا شده – است. در این صورت به طور معمول از یک پژوهش یک تا سه مقاله قابل استخراج است:

  1. مقاله مروری – مفهومی که از دل بخش‌های مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابل استخراج است.
  2. مقاله علمی – پژوهشی که مینیاتوری جامع و موجز از کل پژوهش ارائه می‌دهد.
  3. مقاله علمی – ترویجی که تمرکزش بر تشریح کاربردهای نظری و عملی پژوهش است و به برجسته‌سازی کاربردهای پژوهش در حرفه و رشته موردنظر می‌پردازد.

با این حال بسته به کیفیت طراحی پژوهش و عمق و جامعیت چارچوب نظری یا مدل مفهومی پژوهش، یک پژوهش ممکن است قابلیت تولید بیش از سه مقاله را هم داشته باشد. مثلا اگر در پژوهشی شبکه‌های اجتماعی و عوامل تاثیرگذار بر موفقیت این شبکه‌ها از سه منظر بررسی شده‌‌اند، پژوهشگر می‌تواند سه مقاله علمی – پژوهشی از پژوهشش استخراج و هر مقاله را حول محور یکی از سه منظر یاد شده طراحی نماید.

در این صورت لازم است تا هنگام نگارش مقاله، مطالب مربوط به هر منظر – شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و یافته‌ها – به صورت منسجم و جامع ارائه شوند تا مقاله موردنظر بتواند به صورت دستاوردی مستقل مورد استناد و بهره‌برداری قرار گیرد.

پس در این مرحله می‌توانید با درنظرگرفتن دقت مدل مفهومی و عمق داده‌های پژوهشتان تعداد و نوع مقاله قابل استخراج از پژوهشتان را تعیین کنید. نکته: در پژوهش‌هایی که مدل مفهومی قوی و – معمولا به تبع آن – داده‌های عمیق ندارند، احتمالا نمی‌توان بیش از یک مقاله از پژوهش منتشر کرد.

منبع: پژوهشکار

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.