روش مقایسه پژوهش با پژوهش‌های پیشین در بخش نتیجه‌گیری

در ادامه پرسش قبلی و پس از دریافت پاسخ، همان پژوهشگر پرسیدند

در مورد سوال آخرم تصور میکنم کمی مبهم مطرح شد سوال اصلی من در مورد محل ذکر  مقایسه با منابع در یافته ها نبود فصل پنجم من هم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات است و این‌مقایسات در نتایج و بحثها ذکر شده. بلکه سوالم این بود که آیا اساسا ارایه چنین تبیینی از نوع مقایسه با منابع مستقیما یا غیرمستقیما مربوط به ویژه منابع داخلی که در بافت ایرانی انجام شدند، در تحقیقات کیفی نیز صحیح است. داوری گفتند شما نباید اینگونه تبیین کنید چون مرسوم تحقیقات کمی است و هدف اینجا تعمیم نیست بلکه مدل خود را با سایر مدلهای دیگر مشابه مقایسه کنید. البته در کل ایرادات داور محترم مورد قبول همه اعضای کمیته نبودند بنابراین من هم دچار سردرگمی شدم چرا که قصدم تعمیم نبود بلکه تبیین.

در ثانی مدل چندان مشابهی با مدل کار من نبود که مقایسه صورت گیرد کار جدید است و در اینصورت باید دنبال مدلهای اندکی مربوط آن هم خارجی بود و و کار  خود را با آنها مقایسه کرد.


 

پاسخ:

مهم نیست پژوهش شما کمی است یا کیفی، باید پژوهشتان را با پژوهش‌های پیشین مقایسه کنید چون:

هدف از مقایسه برجسته‌سازی و نمایش نوآوری پژوهش است

اما هدف صرفا این نیست که مدلتان را با مدل‌های پیشین مقایسه کنید. باید طوری عمل کنید که نوآوری پژوهشتان برجسته شود. حالا بسته به نوآوری پژوهشتان این مقایسه می‌تواند از منظر  بافتی، روشی یا موضوعی انجام شود.

مثلا اگر نوآوری پژوهش شما بافتی است و مثلا می‌گویید براساس مطالعه من رفتار دانشجویان ایرانی این ویژگی را داشت و از این نظر با پژوهش‌های پیشین فرق می‌کند بلافاصله باید بگویید:
که این دلیلش تفاوتی است که در بافت آموزشی ایران و دیگر کشورها وجود دارد یا دلیلش تفاوتی است که میان بافت پژوهش من و بافت پژوهش‌های دیگر وجود دارد. و برای اینکه بتوانید چنین مقایسه‌هایی انجام دهید باید در بخش بیان مسئله یا مقدمه به نوعی بافت پژوهشتان را معرفی کرده باشید تا خواننده بداند درباره چه حرف می‌زنید.

یا اگر نوآوری پژوهشتان روشی است و مثلا می‌گویید در این پژوهش نیاز جدیدی درباره نیاز اطلاعاتی دانشجویان در بافت … کشف شد که در پژوهش‌های پیشین مشاهده نشده،‌ بلافاصله باید بگویید دلیلش این است که داده‌های پژوهش من با روش … گردآوری شدند و این روش امکان تولید چنین دانشی را فراهم کرد. و برای این سبک نوشتن باید در بخش روش درباره قابلیت‌های روش انتخابی‌تان و دلیل مناسب بودن آن برای تولید داده موردنیاز پژوهشتان توضیحاتی بیاورید.

و اگر نوآوری پژوهشتان موضوعی است یعنی چیز جدیدی به چیستی، چرایی یا چگونگی مفهوم/موضوع موردپژوهشتان اضافه کرده است در این صورت می‌توانید بگویید مدل‌های پیشین، پرسشی را که من پرسیدم را نپرسیده‌اند یا از این لنز به موضوع نگاه نکرده‌اند یا بگویید با این روش به موضوع نگاه نکرده‌اند یا در این بافت به موضوع نپرداخته‌‌اند.
و برای اینکار باید در بخش مبانی نظری پژوهشتان، چیستی،‌ چرایی و چگونگی موضوع را به دقت و با رفرنس معرفی کرده‌ باشید.
و در بخش پیشینه نشان دهید پژوهش‌های پیشین برای طرح و یا حل مسئله مشابه پژوهشتان،‌ چطور به موضوع نگاه کرده‌اند؟ چی پرسیدند؟ از کی پرسیدند؟ چطوری پرسیدند؟
به همین دلیل است که باید در بخش‌های اول (مقدمه، بیان مسئله، مبانی نظری و روش) موضوع، روش و بافت پژوهشتان را به دقت معرفی کنید تا بتوانید در بخش نتیجه‌ خیلی قوی و علمی ظاهر شوید و نوآوری پژوهشتان را برجسته نمایید.

و یک نکته درباره مفهوم مدل و نظریه در پژوهش کمی و کیفی وجود دارد که پیشنهاد میکنم در اینجا مطالعه بفرمایید

 

روش درست نگارش پایان نامه

راهنمای جامع نگارش فصلهای مختلف پایان نامه

آموزشهای دست اول و بسیار کاربردی در دوره جامع کیمیاگران پژوهش

 

 

 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.