داور پژوهش هستید

می‌دانید پژوهشی که داوری می‌کنید ایرادات اساسی دارد؛ چون یا مسئله‌ای واقعی را طرح و یا حل نکرده یا نتوانسته واقعی بودن مسئله و کاربردهای پژوهشش را به خوبی ارائه کند. اما نمی‌دانید ایراد کار از کجاست. دوست دارید پژوهش‌ها را علمی‌تر و عمیق‌تر نقد کنید و به پژوهشگران کمک کنید تا کارشان را به صورت اصولی اصلاح کنند اما درباره چند و چون آن، آموزه‌های راحت‌فهمی نمی‌یابید.

کتاب پژوهش مولد و ماندگار با درنظرگرفتن این چالش ها برای شما نوشته شده است.

این کتاب به شما کمک می‌کند تا عمیق‌تر و ساخت‌یافته‌تر کیفیت طراحی، اجرا، و ارائه پژوهش‌ها را ارزیابی کنید و با متری کیفی و پرسش‌مبنا، تاثیرگذاری و کاربرد پژوهش‌ها را اندازه بگیرید، و با نقدهای سازنده و دقیق به پژوهشگران کمک کنید تا پژوهش‌شان را به پژوهشی مولد و تاثیرگذار تبدیل کنند.

می‌خواهم کتاب پژوهش مولد و ماندگار را سفارش بدهم

برای استفاده حداکثری از این کتاب

دستورالعمل مندرج در ص ۵۷ کتاب را به دقت دنبال بفرمایید.

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.