بخش اهمیت و ضرورت پژوهشم را چطور بنویسم؟

یکی از کاربران بعد از مطالعه این نوشته پرسیدند:

“اگر موضوع پژوهش ما ارایه مدل مفهومی باشد و پیدا کردن رابطه متغیرهای اشکار و مکنون اهمیت و ضرورت را چطور باید بنویسیم؟ 
جامعه هدف در پژوهش من دانشجویان هستند اما مساله اصلی من پیدا کردن رابطه متغیرهاست برای درک بهتر از مفهرم متغیر وابسته. لطف بزرگی میکنید من را راهنمایی بفرمایید”

پاسخ:

ارائه مدل نمی‌شود موضوع پژوهش؛ می‌شود خروجی یک پژوهش.

موضوع می‌تواند مطالعه متغیر مستقل و بررسی تاثیر یا رابطه آن با متغیر وابسته باشد و در نهایت نمایش این روابط در قالب یک مدل مفهومی.

براین اساس در بخش اهمیت پژوهش باید بفرمایید:

  • چرا مطالعه این متغیر‌ها مهم است؟
  • چه ویژگی‌ها و مزایا یا کارکردهایی برای فهم یا حل مسئله پژوهشتان (که مسئله‌ای است که در ارتباط با دانشجویان است) دارند؟
  • و چطور به فهم یا حل مسئله مدنظر پژوهشتان کمک می‌کنند؟

در بخش ضرورت پژوهش باید بنویسید:

  • اگر این مطالعه انجام نشود چه مسئله‌ای روی زمین می‌ماند؟

برای اینکار می‌توانید به اسناد بالادستی و پژوهش‌هایی که ضرورت انجام چنین مطالعه‌ای را برجسته کرده‌اند استناد کنید + باید به شکاف دانشی اشاره کنید اینکه پژوهش‌های پیشین نتوانسته‌اند دانش موردنیاز در بافت مدنظرتان را تولید کنند (با استناد به پیشینه مرتبط).

در این بسته آموزشی مفصل و به صورت گام به گام روش شناسایی و تبیین مسئله و شکاف دانشی در پژوهش و اینکه هر نوع پژوهش می‌تواند چه نوع دانشی تولید کند و این دانش به چه شکل تبیین می‌شود ارائه شده است.

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.