استخراج مقاله از پروپوزال

نمونه مقاله از پروپورزال که هم شامل طرح مسئله است هم تحلیل و نقد راههای رفته برای حل مسئله و هم پیشنهادیه برای حل مسئله

در واقع این مقاله هم یک مقاله argumental است که به طرح مسئله پژوهش می پردازد و هم یک مقاله مروری مفهومی که به ارائه و تحلیل راههای رفته دیگر پژوهشگران برای حل مسئله میپردازد.

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.