وبینار کیمیاگری پژوهش – قسمت سوم


می‌خواهی پژوهشت را از عادی به عالی تبدیل کنی؟

نوآوری و کاربردهای آن را راحت‌فهم و جذاب بنویس

می‌خواهی براساس آموزش‌های هر ویدئو پژوهشت را ارزیابی و ایرادات آن را بیابی؟ 

کاربرگه‌های هر بخش را تکمیل کن. اگر هنوز این کاربرگه‌ها را دانلود نکرده‌ای همین الان اقدام کن.


لینک دانلود کاربرگه‌ها به ایمیلت ارسال می‌شود.