وبینار کیمیاگری پژوهش – قسمت دوم


می‌خواهی پژوهشت از عادی به عالی تبدیل شود؟

در مرحله طراحی و اجرای پژوهشت به نکات زیر توجه کن

تا پژوهشت دانش نو و کاربردی تولید کند

می‌خواهی براساس آموزش‌های هر ویدئو پژوهشت را ارزیابی و ایرادات آن را بیابی؟ 

کاربرگه‌های هر بخش را تکمیل کن. اگر هنوز کاربرگه‌ها را دریافت نکرده‌ای، همین الان اقدام کن.


لینک دانلود کاربرگه‌ها به ایمیلت ارسال می‌شود.