تازه‌‌های وبلاگ پژوهش مولد

بخش پیشینه پژوهش را چطور بنویسم که بتوانم از آن مقاله مروری استخراج کنم؟

اگر مایلید از بخش پیشینه پژوهش، مقاله مروری استخراج کنید که سریع از نشریات برتر بین‌المللی اکسپت بگیرد باید در بخش پیشینه، به سه پرسش زیر به صورت تحلیلی و مستند پاسخ دهید: یک - دیگران برای فهم و یا حل مسئله مدنظرم چه دانشی تولید کرده‌اند؟…

راهنمای جامع انجام دوراندیشانه پژوهش و پایان‌نامه که شما را در کمترین زمان به عالی‌ترین نتایج می‌رساند

برای انجام دوراندیشانه پژوهش و پایان‌نامه لازم است تا چهار قدم بردارید: ۱. با ذهنیت درست استارت پژوهش را بزنید ۲. با حال خوب، پژوهشتان را پیش ببرید ۳. روی ۲۰ درصدی متمرکز شوید که ۸۰ درصد نتیجه برای شما خلق می‌کنند و پژوهش شما را جلو می‌اندازند ۴.…

پژوهش مولد و آینده‌دار چیست و چطور انجام می‌شود؟

پژوهش مولد و آینده‌دار، پژوهشی است که برای پژوهشگر نام و نان می‌آورد به دو دلیل: یک – این نوع پژوهش، برای فهم و یا حل مسائل واقعی، دانش نو و کاربردی تولید می‌کند. دو- آنقدر راحت‌فهم است که ذی‌نفعان پژوهش می‌توانند از آن برای بهبود اوضاعشان…