آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

چطور فرضیه‌های پژوهشم را بنویسم؟

فرضیه در پژوهش محصول مطالعه دقیق “نتایج پژوهشهای پیشین” و مدلها و نظریه‌های مرتبط است.

در واقع پژوهشگر با مطالعه پژوهشهای پیشین – و معتبر – به این نتیجه میرسد بین یک یا چند متغیر رابطه وجود دارد

یک متغیر بر متغیر دیگری تاثیر می گذارد

و براساس شناخت و تحلیلی که از مسئله و بافت پژوهش خود دارد

کنجکاو میشود تا این رابطه یا تاثیر را در بافت جدیدی آزمون کند.

بنابراین فرضیه نوشتن آن مدلی نیست که در دانشگاهها مد شده! (توضیحات بیشتر در  این ویدئو آمده).

برای رسیدن به فرضیه، پژوهشگر باید برای مطالعه و تحلیل پژوهشهای معتبر پیشین وقت باکیفیت بگذازد.

چرا معتبر؟

چون فرضیه باید روی فونداسیون معتبر سوار شود نه کارهای نامعتبر.

پژوهش نامعتبر چه شکلی است؟

پژوهشی است که در فاز طراحی یا اجرا یکی از این ایرادات را دارد.

 

تنها پژوهشهای کمی، فرضیه دارند چون هدف پژوهش کمی آزمون دانش موجود است

و دانش موجود در قالب مدلها، نظریه‌ها و یافته‌های پژوهشهای پیشین عرضه شده‌اند.

پژوهش کیفی فرضیه ندارد. اگر در پروپوزال از شما فرضیه خواستند:

بنوسید:

این پژوهش یک پژوهش کیفی است و فرضیه ندارد.

 

اگر مایلید پژوهش شما مولد و آینده‌دار شود و مایلید یک پژوهش کمی باکیفیت انجام دهید حتما روی فاز مطالعاتی وقت باکیفیت بگذارید

تا بتوانید در مرحله فرضیه‌سازی و اسکلت‌بندی پرسش‌های پژوهش درست گام بردارید.

 

آموزشهای دست اول در زمینه طراحی و اجرای انواع پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در دوره جامع کیمیاگران پژوهش

 

 

 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.