در مطالعات موردپژوهی، کیس پژوهشم را در کدام فصل معرفی کنم؟

در مطالعات موردپژوهی، معمولا کیس یا موردمطالعه به یکی از دو علت زیر انتخاب می‌شود. بسته به شیوه انتخاب کیس case، جای معرفی آن در پژوهش متفاوت است:

علت اول – کیس مدنظر مسئله‌ یا مشکلی را تجربه می‌کند و هدف پژوهش فهم و یا حل آن مسئله است.

در این مدل کیس استادی در واقع پژوهشگر به خاطر علاقه‌ای که به کیس مدنظر و مسئله آنها دارد آن را انتخاب کرده که به این نوع انتخاب می‌گویند ذاتی یا intrinsic

که در این صورت کیس موردمطالعه باید در بخش بیان مسئله معرفی و مسئله پژوهش در دل آن تبیین گردد.

 

علت دوم – کیس مدنظر به این دلیل انتخاب شده چون غنی‌ترین داده را برای پاسخ به پرسش پژوهش در اختیار پژوهشگر می‌گذارد.

به عبارتی کیس نه به خاطر علاقه شخصی پژوهشگر بلکه به دلیل مناسب بودن آن برای دستیابی به داده موردنظر انتخاب شده که به آن می‌گویند instrumental یا ابزاری.

که در این صورت کیس موردمطالعه باید در بخش روش جایی که جامعه پژوهش معرفی میشود، معرفی شود و چرایی انتخاب آن تبیین گردد.

 

آموزش نکته به نکته و صحیح جامعه پژوهش یا منبع داده در دوره جامع کیمیاگران پژوهش ارائه شده است.

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.