پژوهش به سختی و بی‌معنایی که یاد گرفته‌ایم نیست.


یک درصد برتر جهان، یک دهمِ یک پژوهشگر عادی هم کار نمی‌کنند
اما پژوهش‌ آنها دهها برابر دستاوردِ ماندگار دارد!
می‌خواهی راز کار این دوستان را بدانی؟
اینجا کلیک کن