پژوهش به پیچیدگی و بی‌معنایی که یاد گرفته‌ایم نیست.

پژوهشگران برتر که من اسمشان را گذاشتم یک درصد برتر جهان

پژوهششان از هر نظر که حساب کنی یک دهم یک پژوهشگر عادی هم نیست

  • چه از نظر سایز جامعه پژوهش
  • چه از نظر تعداد فرضیه و پرسش
  • چه از نظر لیست رفرنس‌ها
  • چه از نظر تعداد سازه و متغیر
  • و …

اما پژوهش همین دوستان، ده‌ها برابر یک پژوهش عادی دستاورد عمری خلق می‌کند!

چطور می‌شود که پژوهش این دوستان مولد و تاثیرگذار می‌شود؟!

  • یعنی دانش نو و کاربردی تولید می‌کند و به فهم و حل مسائل واقعی کمک می‌‌کند
  • پرنشر می‌شود و سریع از نشریات و رویدادهای معتبر پذیرش می‌گیرد
  • و پژوهشگر را به فرد مرجع و صاحبنظری در حوزه پژوهشش تبدیل می‌کند

اما برای ۹۵ درصد پژوهش‌ها این اتفاق نمی‌افتد؟!

در ویدئو زیر به این پرسش پاسخ داده و راه‌حلی برای خروج از این وضعیت را معرفی کرده‌ام که حتم دارم برای شما هم آهان‌برانگیز است.