پژوهش مولد و ماندگار یعنی چه؟

پژوهش مولد و ماندگار پژوهشی است که:

 • در حوزه موضوعی و بافتی مشخص
 • دانش نو و کاربردی تولید می‌کند
 • دستاوردهای آن به ارتقای سلامتی، رفاه و یا شادی جامعه کمک می‌کنند
 • و برای مجری آن نان و نام می‌آورد (نظری، ۱۳۹۱).

زمانی پژوهشی را پژوهش مولد می‌نامیم که برای مسئله‌ای با ارزش و واقعی، دانش نو و کاربردی تولید کند.

مسئله با ارزش و واقعی

مسئله‌ای است که اگر حل نشود جامعه هدف ضرر می‌کنند یا از منفعتی محروم می‌مانند.

به همین دلیل مسئله در پژوهش صاحب دارد و صاحب آن کسانی هستند که وجود مسئله به آنها ضرر و زیان وارد کرده یا آنها را از منفعتی محروم نموده است. دلیل به وجود آمدن مسئله هم نبود یا کمبود دانش کاربردی در موضوع و بافتی مشخص است.

بنابراین مسئله، شکاف دانشی است که اگر – با دانش کاربردی – پر نشود جامعه هدف ضرر می‌کنند یا از منفعتی محروم می‌مانند.

دانش کاربردی

دانشی است که چیزی به آگاهی، دانایی، و یا توانایی ذی‌نفعان پژوهش اضافه می‌کند و به آنها کمک می‌کند واقعیت مسئله را درست بفهمند، مسئله‌ را حل کنند،‌ و با فهم و یا حل مسئله وضعیتی را بهبود بخشند یا جلوی زیانی را بگیرند و از این طریق توسعه (سلامتی، رفاه و شادی جامعه) را سوخت‌رسانی نمایند.

ویژگی‌های پژوهش مولد و ماندگار

بر این اساس پژوهش مولد با ویژگی‌های زیر قابل تعریف است:

 • پژوهش مولد مسئله‌مدار است.
 • مسئله آن بافت و صاحبی مشخص دارد.
 • مدل مفهومی دقیق و جامعی دارد.
 • دستاورد آن کاربردی و مشکل‌گشاست.
 • توسعه را تغذیه می‌کند.
 • برای مجری آن نام و نان می‌آورد.
 • صاحب‌نظرساز است.

 

منبع: کتاب پژوهش مولد و ماندگار

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.