سواد اطلاعاتی به سبک دکتر مریم نظری

سواد اطلاعاتی یک توانمندساز است که دو مهارت تشخیص نیاز و تامین نیاز را در مخاطب ایجاد میکند

به همین دلیل برای فرد باسواد اطلاعاتی موفقیت و رسیدن سقف و مرزی ندارد

 

آموزشهای دست اول و فوق کاربردی در دوره جامع مدرسان سواد اطلاعاتی 

 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.