چگونه پژوهشی تولید کنید که:

  • سریع تصویب شود

  • فاند جذب کند

  • با کمترین رفت و برگشت از نشریات معتبر پذیرش بگیرد

  • و برایتان فرصت‌های عالی شغلی خلق کند

رموز تولید پژوهش‌های تاثیرگذار


در این وبینار با سه ویژگی آشنا می‌شوید که اگر پژوهشتان داشته باشد بی‌شک مولد و تاثیرگذار می‌شود یعنی سریع پذیرش می‌گیرد، فاند جذب می‌کند و برایتان فرصت‌های عالی شغلی خلق می‌کند.

قدم به قدم پژوهش مولد


در ادامه با قدم به قدم طراحی،‌ اجرا و ارائه پژوهش یعنی اسکلت‌بندی مسئله پژوهش، ساخت مدل مفهومی پژوهش و نکات کلیدی درباره چگونگی ارائه نتایج پژوهش آشنا می‌شوید. به احتمال زیاد این آشنایی برایتان جدید و متفاوت است.

چرایی بی‌کاربرد ماندن اغلب پژوهش‌ها


و بالاخره با نکات پشت‌صحنه‌ای درباره چرایی بی‌کاربرد ماندن اغلب پژوهش‌ها آشنا می‌شوید. این نکات شابلونی در اختیار شما قرار می‌دهند برای اینکه مولدی و تاثیرگذاری پژوهشتان را ارزیابی و ایرادات پژوهشتان را برطرف نمایید.
مهم نیست پژوهش در دست انجامتان یک پایان‌نامه است، یک مقاله است یا یک طرح پژوهشی.
آنچه در این وبینار می‌آموزید در هر نوع پژوهشی به کارتان می‌آید
و ذهن شما را در کل پروسه پژوهش، خلاق و تحلیل‌گر می‌کند.
دکتر مریم نظری
نویسنده کتاب پژوهش مولد و ماندگار | برنده جایزه پژوهش برتر دکتری دانشگاه شفیلد انگلستان