شماره کارت بانک ملی:
۶۰۳۷۹۹۷۳۶۲۳۰۶۰۸۷
شماره حساب ملی:
۰۱۰۱۵۵۷۱۱۸۰۰۱ به نام مریم نظری

لطفا پس از واریز وجه کد رهگیری را به MaryamNazari76@gmail.com ایمیل بفرمایید
سپاس از همراهی شما