آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

مطالب آموزشی درباره یادگیری و آموزش حرفه‌ای سواد اطلاعاتی

کتابخانه را از “ویترین کتاب و مجله” به “مخزن راه‌حل” تبدیل کن

یک اصل ساده در فروش وجود دارد که می‌گوید: محصول تو چطور مشکل مرا حل می‌کند؟ و در این پرسش یک پیام خیلی ساده وجود دارد و آن پیام این است: برای من مهم نیست کی هستی و چی داری کی ایجاد شدی چقدر مجموعه‌ات بزرگ یا کوچک هست چقدر خفن…

چطور برند خودم و کتابخانه‌ام را بسازم؟

در زمانه ای که ما زندگی می کنیم رشته و حرفه علم اطلاعات قدرتمندترین رشته است اما اغلب حرفه مندان و دانشجویان این رشته آنطور که باید نه قدر و قابلیتهای رشته را میشناسند نه احساس رضایتمندی که باید از رشته و شغلشان دارند در این مقاله به شما نشان…
۱ از ۴