اصول طراحی برنامه‌های جذاب سواد اطلاعاتی

مدرس سواد اطلاعاتی کیست و چطور مخاطبش را متحول می‌کند؟

سواد اطلاعاتی و نقش آن در مولدسازی آموزش‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی

چطور از سواد اطلاعاتی برای توانمندسازی مخاطبان گوناگون استفاده کنید؟

فرصت‌های شغلی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان و حرفه‌مندان علم اطلاعات

استفاده از قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای رزومه‌سازی و جذب شغل دلخواه