آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

فهرست کامل درس‌های بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی

راهنمای ژورنال‌نویسی

راهنمای استفاده از بسته 

 

فیلم بخش‌هایی از بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی

بخش صفر: معرفی دوره 

۱- معرفی دوره و قابلیت‌های سواد اطلاعاتی

۲- سه چالش بزرگ که سواد اطلاعاتی برای آن راه‌حل دارد

۳- فرصت‌های بی نظیر این دوره برای مخاطبان

۴- شرط نتیجه گرفتن از این دوره

بخش اول: مبانی و ملزومات شدن در حوزه سواد اطلاعاتی

درس۴. مدرس سواد اطلاعاتی چگونه مخاطبش را متحول می‌کند؟

بخش دوم: نیاز به سواد اطلاعاتی را در مخاطبتان ایجاد کنید (مخاطب‌شناسی و نیازسنجی آموزشی)

درس۱. چهار گام کلیدی برای جذب مخاطب

بخش سوم: برای آموزش تحول‌آفرینِ سواد اطلاعاتی مهیا شوید

درس۱۵. روی کیفیت خواستِ مخاطبتان تاثیر بگذارید

بخش چهارم: برنامه‌ سواد اطلاعاتی خود را جذاب طراحی کنید

درس۳. نام‌گذاری جذاب و شخصیت‌دار آموزش‌های سواد اطلاعاتی

 

بخش ۵ تا ۹: مهارت‌های سواد اطلاعاتی را عمیق بیاموزید و حرفه‌ای آموزش دهید

بخش پنجم: مهارت تشخیص نیاز اطلاعاتی

درس۱. نیاز اطلاعاتی یعنی چه؟

بخش ششم: مهارت تبیین نیاز اطلاعاتی

درس۷. نقش مهارت تبیین نیاز اطلاعاتی در سفر خودتوانمندسازی

بخش هفتم: مهارت جستجو و دستیابی به منابع

درس۱۰. شناخت انواع منابع اطلاعات به چه کارتان می‌آید؟