پیش‌نویس خودکار

موضوع مورعلاقه‌تان را پژوهش کنید و از اساتید بله بگیرید

انتخاب موضوع پایان‌نامه و پروپوزال‌نویسی ساده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنید

اگر کمی هوشمندانه و آینده‌نگرانه به آن فکر کنید و انتخاب‌های خود را انجام دهید

و بیشترین وقت را برای یادگیری بگذارید تا برای پیدا کردن یک موضوع‌‌ نو!

چون اساسا در پژوهش چیزی به اسم موضوع تکراری وجود ندارد. یک موضوع می‌تواند تا بی‌نهایت زمان، مکان و توسط بی‌نهایت پژوهشگر موردپژوهش و بازآفرینی قرار گیرد.

آنچه تکراری است، مسئله و پرسش یک پژوهش است که برای اطمینان از غیرتکراری بودن آن باید متون و پیشینه را مطالعه و از لنز دانش موضوعی و روشی، بافت پژوهشتان را تحلیل و وضعیت نامطلوب یا مسئله را شناسایی و اثبات کنید.