درباره ارزش آفرینان

مخاطب این وبسایت ارزش آفرینان هستند. ارزش افرینان کسانی هستند که:

  • برایشان مهم است کارشان، آثارشان، محصول یا خدمتشان مشکلی را حل کند و قدری به کیفیت زندگی دیگران اضافه کند.
  • از اینکه کاری را به شکل رفع‌تکلیفی انجام دهند خوشحال نیستند و احساس بیهودگی می‌کنند.
  • مشتاقند تا هر روز به توانمندی‌هایشان اضافه کنند و در کارشان ورزیده‌تر شوند چون باور دارند هر چه بیشتر روی خودشان (طرز فکر و مهارت‌هایشان) کار کنند می‌توانند آثار ارزشمندتر و خریدنی‌تری تولید و با رضایت بیشتری زندگی کنند.
  • و بالاخره ارزش‌آفرینان کسانی هستند که دوست دارند از طریق ارزش‌آفرینی رشد کنند و ثروتمند شوند نه با تولید اثر یا عرضه محصولی که مشخص نیست چه نیازی و نیاز چه کسانی را برآورده می‌کند.

چرا؟

چون: