Take a fresh look at your lifestyle.

نکات و ترفندهای آموزش و ترویج سواد اطلاعاتی و خودتوانمندسازی (ویژه مدرسان و اطلاع‌ورزان)

سری آموزشی ویدئویی فرصت‌های کارآفرینی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

رویدادهای گذشته و جاری سواد اطلاعاتی و خودتوانمندسازی

بسته جامع آموزشی ویژه مدرسان؛ کتابداران، کارآفرینان و کارجویانی که می‌خواهند تحول بیافرینند!

عضو خبرنامه مدرسان سواد اطلاعاتی شوید و هیچ مطلب جدیدی را از دست ندهید