برای خوانندگان کتاب پژوهش مولد و ماندگار

در این ویدئو سه دقیقه‌ای با یک تکنیک کاربردی به نام تکنیک مثلث پژوهش آشنا می‌شوید که به شما کمک می‌کند پژوهشتان را جذاب و تاثیرگذار طراحی کنید.

دیدگاهی بگذارید