با قابلیت‌های فوق‌العاده سواد اطلاعاتی در حوزه موردعلاقه‌تان مرجع شوید کلاس درستان را مولد کنید برنامه‌های سواد اطلاعاتی جذاب طراحی کنید و با توانمندسازی مخاطبتان به درآمد عالی برسید!

سواد اطلاعاتی یک توانمندساز است که ابزار راه‌بلد شدن را در اختیار افراد قرار می‌دهد. به همین دلیل مخاطب آن همه کسانی هستند که مشتاقند بی‌معطلی و بدون وابستگی به کلاس و استاد خاصی چیزهای جدید بیاموزند و خودشان را برای هدف مدنظرشان بسازند آن هم با بهترین منابع و ارزان‌ترین مسیر.

از این منظر مخاطب سواد اطلاعاتی هر کسی، در هر نقش و موقعیتی و با هر آرزو و رویایی است

اما مخاطب بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی

«همه» نیستند

مخاطب بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی کسانی هستند که در نقش مدرس، معلم، کتابدار، مشاور و مربی مشغول به کارند و مایلند با بکارگیری قابلیت‌های سواد اطلاعاتی در موضوع کار خود مرجع شوند و به مخاطبشان کمک کنند تا با بکارگیری بهترین منابع در نقشی مشخص عالی عمل کند و فارغ از محدودیت‌های دانشی و مهارتی به هدف دلخواهش برسد.


به طور مشخص مخاطب بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی گروه‌های زیر هستند:

ghjgjhghjghjghjghjghjg

hjkhkjhkjh
  • مدرسان
  • معلمان
  • کتابداران