به دوره جامع سرچ، تحلیلی‌خوانی و یادداشت‌برداری خوش آمدید

 

راهنماها و ابزارهای کلیدی

روش دانلود و مشاهده ویدئوها (مشاهده دمو)

مدیریت هوشمندانه و آینده‌نگرانه فایل‌های پژوهش (دانلود)

درس‌نوشته‌های من (دانلود)

ژورنال پژوهشگر: آهان‌های من از سفر پژوهشم (دانلود)

 

بخش اول: ذهنیت موردنیاز برای انجام پژوهش مولد و تاثیرگذار

درس ۱. میانبر میلیاردی برای انجام پژوهش در کلاس جهانی (دانلود)

درس ۲. چطور به موقع و باکیفیت عالی پژوهشم را سابمیت کنم؟ (دانلود)

درس ۳. روال کار (مشاهده ویدئو)

 

بخش دوم: بهترین و مرتبط‌ترین مقالات و متون را در هر مرحله از پژوهشتان بیابید

درس ۱. اشتباهات رایج سرچ و چرایی نیاز به این مهارت در کل پروسه پژوهش (دانلود)

درس ۲. دانش موضوعی و قدم به قدم کسب این دانش (دانلود)

درس ۳. دانش روش‌شناختی و قدم به قدم کسب این دانش  (دانلود)

درس ۴. دانش بافتی و قدم به قدم کسب این دانش (دانلود)

درس ۵. در هر مرحله از پژوهش دنبال چه بگردید و با چه کلیدواژه‌هایی سرچ کنید؟  (دانلود)

درس ۶. دموی ساخت بانک واژگان کلیدی پژوهش (دانلود)

کاربرگه ساخت بانک واژگان پژوهش من  (دانلود)

درس ۷. روش استناددهی حرفه‌ای به متون (دانلود)

درس ۸. یک- سرچ به نیت فهم موضوع و مسئله پژوهش (دانلود)

درس ۹. دو- سرچ به نیت ترسیم وضعیت نامطلوب (مسئله) (دانلود)

درس ۱۰. سه- سرچ به نیت شناسایی شکاف دانشی و چارچوب‌بندی پژوهش (دانلود)

درس ۱۱. چهار- سرچ به نیت طراحی مدل مفهومی پژوهش (دانلود)

درس ۱۲. پنج- سرچ به نیت طراحی پروتکل و ابزار پژوهش (دانلود)

درس ۱۳. شش – سرچ به نیت تکمیل پیشینه و برجسته‌سازی نوآوری پژوهش (دانلود)

درس ۱۴. تکنیک‌های کاربردی برای ترجمه و درک متون تخصصی (دانلود)

استراتژی‌های سرچ آماده برای دستیابی به پایگاه‌های برتر و منابع اپن اکسس (دانلود)

درس ۱۵. دموی سرچ در پایگاه Scopus (دانلود)

روش‌های دسترسی به اسکوپس و تمام متن مقالات (دانلود)

درس ۱۶. دموی سرچ در گوگل اسکولار (دانلود)

درس ۱۷. دموی سرچ در پایگاه گنج ایرانداک (دانلود)

درس ۱۸. ارگانیک سرچ کنید و سلامت سرچ خود را بررسی نمایید (دانلود)

بانک منابع هسته پژوهش من (دانلود)

قالب آماده برای مکاتبه با نویسندگان و دریافت تمام‌متن مقالات (دانلود)

 

بخش سوم: تحلیلی‌خوانی انواع متون و منابع پژوهشی

درس ۱. معرفی دوره  (دانلود)

درس ۲. انواع منابع و کاربرد آنها در پژوهش (دانلود)

درس ۳. روش خواندن هر نوع منبع و مدیریت فایل‌های مربوطه (دانلود)

درس ۴. آشنایی با کاربرگه تحلیلی‌خوانی انواع منابع پژوهش (دانلود)

درس ۵. دموی کاربرگه تحلیلی‌خوانی پژوهش‌های هم‌مسئله و مهیا شدن برای تحلیلی‌خوانی (دانلود)

کاربرگه تحلیلی‌خوانی پژوهش‌های هم‌مسئله (دانلود)

مقاله تحلیل شده در این دوره (دانلود)

درس ۶. تحلیلی‌خوانی عنوان و چکیده (دانلود)

درس ۷. تحلیلی‌خوانی مقدمه و بیان مسئله (دانلود)

درس ۸. تحلیلی‌خوانی بخش روش و مدل مفهومی پژوهش (دانلود)

درس ۹. تحلیلی‌خوانی یافته‌ها (دانلود)

درس ۱۰. تحلیلی‌خوانی نتایج و کاربردها (دانلود)

درس ۱۱. تحلیلی‌خوانی سپاسگزاری و فهرست منابع (دانلود)

درس ۱۲. جمع‌بندی و نکات کلیدی (دانلود)

کاربرگه تحلیلی‌خوانی پژوهش‌های هم‌موضوع (دانلود)

کاربرگه تحلیلی‌خوانی منابع عمومی و تخصصی درباره موضوع (دانلود)

کاربرگه تحلیلی‌خوانی منابع عمومی و تخصصی درباره روش (دانلود)

کاربرگه تحلیلی‌خوانی منابع عمومی و تخصصی درباره بافت (دانلود)

 

بخش چهارم: یادداشت‌برداری و مدیریت مطالب استخراج شده از متون

درس ۱. یادداشت‌برداری با رویکرد «آخر به اول»  (دانلود)

درس ۲. مطالب موردنیازِ بخش‌های مختلف یک پژوهش و منبع تغذیه آنها (دانلود)

درس ۳. پروسه کدگذاری مطالب گردآوری شده از مقالات و متون (دانلود)

درس ۴. دموی زنده کدگذاری مطالب (دانلود)

درس ۵. نکات کلیدی رفرنس‌دهی به مقالات و متون (دانلود)

درس ۶. روش هوشمندانه برای انتقال مطالب به فایل مطالب دسته‌بندی شده پژوهش (دانلود)

درس ۷. دسته‌بندی موضوعی مطالب  (دانلود)

فایل مطالب دسته‌بندی شده پژوهش (دانلود)

تمام حقوق متعلق به دکتر مریم نظری می‌باشد.