نمی‌دانید چطور آموزش سواد اطلاعاتی خود را نام‌گذاری کنید طوری که مخاطب سریع شما را پیدا کند؟

 

 

از نه قالب آماده ارائه شده

در این ویدئو آموزشی پنج دقیقه‌ای الگوبرداری کنید.

این ویدئوی آموزشی فوق‌العاده به ایمیل شما ارسال می‌شود.

در این ویدئوی آموزشی که از محتوای بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی است علاوه بر نه قالب آماده برای نام‌گذاری خاص و جذاب برنامه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی، نکات و ترفندهای کلیدی هم درباره چگونگی نام‌گذاری برنامه‌های ‌آموزشی ارائه شده که ایده‌های خوبی درباره چندوچون خاص کردن و متمایزسازی آموزشتان در اختیار شما قرار می‌دهد.   – مریم نظری