آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا
عنوان دسته

رزومه‌سازی و جذب شغل دلخواه

چطور در هر زمینه‌ای راه‌بلد و مرجع شوید؟ آن هم به صورت خودآموز!

در لایو آموزشی که 5 اسفندماه 1399 به میزبانی خانم دکتر صمیعی عزیز در پیج انجمن علم اطلاعات برگزار شد، اساتید و دانشجویان زیادی درباره کاستیهای موجود در نظام آموزشی گلایه می کردند و دنبال راهی بودند برای خروج از این وضعیت. چون اساسا خروج…

با رزومه سازی خودت را برای شغل دلخواهت بساز

برای کار کردن در حرفه موردعلاقه – و یا دوست داشتن کاری که دوستش ندارید ولی انجامش می‌دهید - باید خود را توانمند و ورزیده کنید. از طریق خودتوانمندسازی می‌توانید وارد حرفه موردعلاقه خود شوید یا – به واسطه ورزیده شدن – از شغل فعلی تان لذت…

چطور از شغلم لذت ببرم در حالیکه خیلی به آن علاقه ندارم؟!

رمز خوشبخت زیستن در انجام دادن کاری نیست که دوستش دارید، بلکه در دوست داشتن کاری است که انجام می دهید.  — گابریل گارسیا … و برای «دوست داشتن کاری که انجام می دهید» باید در آن کار ورزیده شوید.  —  مریم نظری بنا به…