Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

پژوهش مولد و تاثیرگذار

علاقه‌کشی – در پشت صحنه بی‌اخلاقی‌های پژوهشهای دانشگاهی

چگونه بی‌محلی به علائق دانشجویان بی‌اخلاقی‌های پژوهشی را سبب می‌شود؟ عشق و علاقه که نباشد، فاتحه اخلاق را باید خواند. علاقه اگر وجود دارد نباید کشته شود؛ باید پروبال داده شود و اگر وجود ندارد باید ایجادش کرد و پرورشش داد. این نیازمند…

سه هنر و سه دانش موردنیاز برای خودتوانمندسازی پژوهشی

برای تولید پژوهش مولد باید خوب پرسیدن و رصد پرسش های خوب و با ارزش را آموخت؛ دانستن روش تحقیق کافی نیست. پژوهش یعنی: خوب پرسیدن پرسش‌های خوبی که ارزش پژوهیدن دارند. درباره چرایی نیاز به خودتوانمندسازی پژوهشی در نوشته اخیر با…

برنامه زمان بندی کارگاههای فصلی پژوهش مولد و ماندگار

ضمن تبریک عید سعید قربان، از پژوهش دوستانی که در کارگاههای فصلی پژوهش مولدو ماندگار ثبت نام نموده اند، دعوت می شود تا برای شرکت، به برنامه زمانبندی شده این کارگاهها مراجعه بفرمایند. لطفا تا روز کارگاه این مقاله را مطالعه بفرمایید و حتما با…

کارگاههای فصلی «انجام دهیم تا بیاموزیم» پژوهش مولد و ماندگار

با همکاری «انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران» سلسله کارگاههای فصلی «انجام دهیم تا بیاموزیم» پژوهش مولد و ماندگار (1) در سه فصل جداگانه به شرح زیر برگزار می شوند: فصل اول – طراحی:     آموزش و تمرین شیوه های خواندن و نوشتن مبانی نظری و پیشینه…

کارگاه طراحی پژوهش مولد در حوزه آینده پژوهی کتابخانه های عمومی

چگونه در کتابخانه‌های عمومی مطالعات آینده پژوهی مولد انجام دهیم؟ در این کارگاه نیم روزه، دو الگوی عملی برای طراحی، اجرا و ارائه پژوهشهای مولد در حوزه آینده پژوهی در کتابخانه های عمومی  به شرح زیر در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد:…

بافت؛ تکه گمشده پژوهشهای دانشگاهی کشور

پرداختن به مسائل واقعی از ویژگیهای اصلی پژوهشهای مولد و مشکل گشاست. مسئله واقعی مسئله ای است که در بافتی واقعی وجود خارجی دارد و مسئله بودن آن برای محقق و مخاطب ملموس و عینی است. رصد و طراحی چنین مسئله ای مسئلزم آن است تا پژوهشگر صحنه…

برای طراحی بخش بیان مسئله، چگونه مبانی نظری و پیشینه پژوهش را بخوانید و بنویسید؟

بخش «بیان مسئله» ستون اصلی پژوهش است و طراحی دقیق و صحیح آن، تا حد زیادی مولد و کاربردی بودن پژوهش را تضمین می کند. ماده اولیه موردنیاز برای طراحی یک بیان مسئله قوی و جذاب، خواندن و نوشتن تحلیلی و انتقادی مبانی نظری و پیشینه پژوهش است.…