Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

پژوهش مولد و تاثیرگذار

فلسفه‌ «مبانی نظری در پژوهش» که کمتر درباره آن می‌دانید

پژوهش، فرایند نظامند پاسخ به پرسشی است که با مطالعه چند کتاب و مقاله قابل پاسخ دادن نیست. این پرسش می‌تواند توسط دانشی که در علوم یا رشته‌های مختلف تولید شده پاسخ داده شود. یعنی علوم و رشته‌های مختلف این قابلیت را دارند که به یک پرسش مشابه…

پاسخ چهار پرسش درباره تفاوت «اهمیت» و «ضرورت» در پژوهش و شیوه نگارش آنها

تشریح دقیق و مستند اهمیت و ضرورت پژوهش از جمله مواردی هستند که پژوهش شما را جذاب و خریدنی می‌کنند. چون مخاطب و ذی‌نفعان پژوهشتان می‌توانند راحت‌تر با آن ارتباط بگیرند یعنی نیاز به پژوهشتان را حس کنند. این شانس دیده و پسندیده شدن پژوهشتان…

چگونه پژوهشی تاثیرگذار و پرخریدار می شود؟ (نشست)

آمار و ارقام از رشد صعودی انتشارات علمی و بین المللی ایرانیان حکایت دارند اما کمتر می شنویم که پژوهشی توانسته مشکلی از جامعه و صنایع را حل کند. بیشتر آنچه می شنویم اشاره به بی کاربرد ماندن اغلب پژوهشها دارد و اینکه همچنان صنعت و…

پژوهشگر مولدکار مانند «مجری یک تی وی شو جذاب» عمل میکند

از میهمان برنامه می خواهد درباره موضوعاتی صحبت کند که دغدغه بیینده هستند؛ چون بیننده و بافتی که بیننده در آن زندگی می کند را می شناسد. پرسشهایی که در پژوهشتان می پرسید برای پاسخگو و خواننده جذاب هستند؟ خواننده می تواند چرایی و مسئله…

برای تولید پژوهشهای تاثیرگذار باید خوب پرسیدن پرسشهای خوب را بیاموزیم

اصولا آفرینندگی یا بازآفرینی خلاقانه محصول خوب پرسیدنِ پرسش‌هایِ خوب است؛ پرسش‌هایی که دانش و تجربه پنهان ما را برمی‌انگیزانند و ما را تشویق می‌‌کنند تا درباره چیزهایی بگوییم و بنویسیم که می‌‌دانیم اما نمی‌دانیم که می‌دانیم؛ چون کسی درباره…

چگونه سواد اطلاعاتی را پژوهش کنیم و مقالات تاثیرگذار بنویسیم؟

سواد اطلاعاتی برای بسیاری از افراد - چه در رشته علم اطلاعات و چه رشته های دیگر - موضوع جذابی است و دوستان زیادی درباره چگونگی طراحی، اجرا و ارائه پژوهشهای مولد و تاثیرگذار در این حوزه پرسش دارند. اگر شما هم جزو این افراد هستید ژورنال…