دکتر مریم نظری
سریع و ماندگار دیده، خوانده و خریده‌ شوید
عنوان دسته

پژوهش سواد اطلاعاتی

چگونه سواد اطلاعاتی را پژوهش کنیم و مقالات تاثیرگذار بنویسیم؟

سواد اطلاعاتی برای بسیاری از افراد - چه در رشته علم اطلاعات و چه رشته های دیگر - موضوع جذابی است و دوستان زیادی درباره چگونگی طراحی، اجرا و ارائه پژوهشهای مولد و تاثیرگذار در این حوزه پرسش دارند. اگر شما هم جزو این افراد هستید ژورنال…

چگونه سواد اطلاعاتی موردنیاز هر رشته‌ را کشف کنیم؟

سواد اطلاعاتی مفهومی وابسته به بافت است و به همین دلیل باید بادرنظرگرفتن موقعیت و ویژگی‌های بافت موردنظر مفهوم‌سازی شود، و بعد از مدل‌سازی مفهومی واقعیت سواد اطلاعاتی در بافت یا موقعیت موردنظر است که می‌توان برای طراحی و اجرای برنامه‌های…

چگونه «سواد اطلاعاتی مدیران مدارس» را پژوهش کنم؟

پژوهش سواد اطلاعاتی همچنان روند کلیشه‌ای و بی‌رمقی را طی می‌کند و همچنان پژوهشگران به پرسشنامه‌‌‌های پیش‌ساخته سواد اطلاعاتی - و البته اغلب ناکارآمد و ضعیف‌ساخته‌شده - به عنوان اولین،‌ بهترین یا تنها گزینه برای انجام پژوهششان فکر می‌کنند.  …