Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

پشت صحنه بد اخلاقی‌ در پژوهش

ابعاد گسترده «فساد علمی» در ایران

مصاحبه‌ای تامل‌برانگیز و بازخوردهایی غم‌انگیز درباره فساد علمی در ایران به نقل از فرارو: یک جامعه‌شناس ضمن بررسی ابعاد گسترده فساد علمی در کشور گفت: «هنگامی که تقلب از چهارچوب‌های کوچکی مانند یک کلاس درس در دوره کارشناسی آغاز می‌شود،…

علاقه‌کشی – در پشت صحنه بی‌اخلاقی‌های پژوهشهای دانشگاهی

چگونه بی‌محلی به علائق دانشجویان بی‌اخلاقی‌های پژوهشی را سبب می‌شود؟ عشق و علاقه که نباشد، فاتحه اخلاق را باید خواند. علاقه اگر وجود دارد نباید کشته شود؛ باید پروبال داده شود و اگر وجود ندارد باید ایجادش کرد و پرورشش داد. این نیازمند…