دکتر مریم نظری
سریع و ماندگار دیده، خوانده و خریده‌ شوید
عنوان دسته

اطمینان از تقلبی نبودن نشریات آی اس آی

چگونه از تقلبی نبودن نشریات آی اس آی مطمئن شویم؟

به دلیل داغ شدن بازار چاپ مقاله در نشریات ISI‌ و نشریات علمی – پژوهشی، بسیاری از ناشران متقلب، نشریه‌هایی با نام‌های مشابه نشریات ISI و نشریات علمی – پژوهشی منتشر کرده‌اند. بسیاری از پژوهشگران هم با اعتماد به این ناشران مقاله خود را برای…