آکادمی دکتر مریم نظری
در اینجا پژوهش، سواد اطلاعاتی و تولید محتوا را در تراز جهانی می‌آموزید.
عنوان دسته

تحصیل و کار در رشته علم اطلاعات

اگر در رشته کتابداری تحصیل کنم چه کاره می شوم؟

به دلیل تنوع و تغییر در محمل، مضمون و کاربردهای اطلاعات و تنوع در سلیقه و نیاز کاربران اطلاعات، تنوع بسیار زیادی در مسیرهای شغلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی وجود دارد و تنوع بیشتری نیز در راه است. به عنوان مثال اطلاعات می تواند به شکل…

چگونه در دانشگاه تحصیل کنید که هم در تحصیل موفق شوید هم در کاریابی؟

این نوشته اصالتا برای دانشجویان رشته علم اطلاعات نوشته شده با عنوان "ماهیت و افق کاری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رموز موفقیت در این رشته" اما بیش از 70 درصد از محتوای آن به کار تمام رشته‌ها می‌آید. اگر می‌خواهید هدفمند تحصیل کنید و…