آکادمی مدرسان سواد اطلاعاتی
با راه‌بلد کردن دانشجویان، کلاس درستان را مولد کنید

یک روش کاربردی برای کشف نیازهای واقعی کارمندان یک سازمان

این نوشته به یک پرسش متداول پاسخ می‌دهد که پرسش اغلب دوستان عزیز کتابدار و پژوهشگرانی است که در حوزه سواد اطلاعاتی، رفتار کاربر و نیاز کاربر فعالیت می‌کنند.

پرسش:

در سازمانی به عنوان مشاور فعالیت می‌کنم. به اونها پیشنهاد دادم که یک فرم نیاز سنجی بین کارکنان توزیع کنیم ببینیم نیازهای اطلاعاتی و مطالعاتی کارمندان سازمان چیه و علاقه مندیهاشون برای مطالعه چه مسائلی هست. بعد میتونیم برای اون نیاز ها برنامه ریزی کنیم.

اگر درست گفتم از چه فرمی می تونیم برای نیازسنجی اونها استفاده کنیم؟

پاسخ:

تا تعریف شما از نیاز اطلاعاتی و مطالعاتی چی باشه؟

اگر می‌خواهید نیازهای واقعی که کارمندان سازمان برای انجام تاثیرگذار فعالیت های روزانه خود دارند را شناسایی کنید باید در بافت همان فعالیت‌ها از آنها سوال بپرسید. برای این کار باید:

۱- ابتدا فعالیت‌های روزانه کارکنان را شناسایی کنید

۲- فعالیت را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و ملزومات موردنیاز برای انجام هر قطعه از فعالیت را مشخص نمایید.

۳- در دل هر قطعه از فعالیت نیازهای نیازهای اطلاعاتی و نیازهای یادگیری‌ گروه هدف را کنکاش کنید.

برای طراحی پرسش های درست این چند گام را دنبال بفرمایید.

 

برای تشخیص نیازهای کتابخانه ای

اما اگر هدفتان شناسایی نیازهای کتابخانه‌ای کارکنان است.

می‌توانید به آنها لیستی از انواع منابع بدهید تا با درنظرگرفتن فعالیت های روزانه خود و به تناسب نیازشان برای انجام هر فعالیت منبع مناسب را تیک بزنند.

تفاوت خواست و نیاز

توجه داشته باشید که

میان «خواست» و «نیاز» تفاوت وجود دارد. 

خواست آن چیزی است که کارمند فکر می کند برای انجام بهتر فعالیتش نیاز دارد.

نیاز چیزی است که شما به عنوان یک متخصص تشخیص می دهید می تواند خواستش را برآورده کند.

برای تشخیص درست و معرفی جذاب نیاز 

به دو نوع دانش نیاز دارید:

۱- دانش موضوعی یا درک عمیقی که از قابلیت های موضوع (تخصص/ راه حل) خود دارید. این راه حل می تواند سواد اطلاعاتی باشد یا یک راه حل مدیریتی باشید یا یک راه حل کتابدارانه. پس باید به موضوع یا راه حل پیشنهادی خود مسلط باشید تا بتوانید خواست را به نیاز ترجمه کنید.

۲- دانش بافتی یا درک عمیقی که از جنس کار و فعالیت های گروه هدف دارید و خروجی موردانتظار آنها از انجام آن فعالیت. با این درک می توانید نیاز را دقیق و درست تشخیص دهید و هم می توانید آن را به گونه ای پیشنهاد دهید که جامعه هدف احساس کنند دقیقا همان راه حلی است که به دنبالش بوده اند اما شاید تا قبل از آشنایی با شما اسمش را بلد نبوده اند.

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =