Take a fresh look at your lifestyle.

کارگاه طراحی پژوهش مولد در حوزه آینده پژوهی کتابخانه های عمومی

چگونه در کتابخانه‌های عمومی مطالعات آینده پژوهی مولد انجام دهیم؟

در این کارگاه نیم روزه، دو الگوی عملی برای طراحی، اجرا و ارائه پژوهشهای مولد در حوزه آینده پژوهی در کتابخانه های عمومی  به شرح زیر در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد:

الگوی الف: بازمفهوم سازی پدیده های نوظهور (مانند وب ۲ و شبکه های اجتماعی) در بافت کتابخانه های عمومی

الگوی ب: بازمفهوم سازی کتابخانه های عمومی  و خدمات آنها در بافت پدیده های نوظهور

با توجه به نبود دانش بومی منسجم درباره چیستی، چرایی و چگونگی پدیده های نوظهور (به عنوان ترجمه هایی از آینده کتابخانه ها) در بافت کتابخانه های عمومی، آموزه های این کارگاه با رویکردی بنیادی و چشم اندازی کاربردی برای ارتقای کیفی کتابخانه های عمومی کشور ارائه خواهند شد.  از اینرو شرکت کنندگان با ماتریسی از موضوعات بنیادی و کاربردی در حوزه آینده پژوهی در کتابخانه های عمومی آشنا می شوند و شیوه طراحی پژوهشهای آینده پژوهی بنیادی و کاربردی در بافت بومی کتابخانه های عمومی کشور را فرامی گیرند.

این کارگاه  با پشتیبانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و به عنوان بخشی از برنامه های «اولین همایش ملی آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران» در روز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۹۳  از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰  در سالن جلسات مرکز مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.

به امید دیدار شما در این کارگاه 🙂

دیدگاه‌ها بسته شده است.