Take a fresh look at your lifestyle.

شماره حساب‌های بانکی

بانک تجارت
شماره حساب: ۳۳۳۰۵۱۹۱۹۲

شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۱۰۰۲۱۱۶۴۱۵

بانک ملت

شماره حساب: ۳۵۴۱۸۴۰۸۷۸

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۴۴۸۴۸۵۲۲

به نام مریم نظری

لطفا پس از واریز، کد رهگیری رسید بانکی خود را به نشانی maryamnazari76 [@] gmail.com ارسال بفرمایید.

 

دیدگاه‌ها بسته شده است.