دکتر مریم نظری
سریع و ماندگار دیده، خوانده و خریده‌ شوید

شماره حساب‌های بانکی

بانک ملی
شماره حساب: ۰۱۰۱۵۵۷۱۱۸۰۰۱

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۶۲۳۰۶۰۸۷

بانک ملت

شماره حساب: ۳۵۴۱۸۴۰۸۷۸

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۴۴۸۴۸۵۲۲

به نام مریم نظری

لطفا پس از واریز، کد رهگیری رسید بانکی خود را به نشانی maryamnazari76 [@] gmail.com ارسال بفرمایید.

 

دیدگاه‌ها بسته شده است.