آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

رموز تولید پژوهش مولد در هشت گام

هر پژوهش عمری بین ۲ تا ۷ سال از پژوهشگر را می‌گیرد اما اغلب در نهایت چیزی فراتر از مدرک، نمره، ارتقا یا نهایت چاپ یکی دو مقاله برای او به ارمغان نمی‌آورد.

این در حالیست که دستاوردهای یک پژوهش مولد و توانمندی‌هایی که یک پژوهشگر مولدکار در سفر پژوهشی خود کسب می‌کند بسیار قیمتی‌‌تر از این خروجی‌ها هستند.

اگر یک پژوهش اصولی و آینده‌نگرانه طراحی شود، داده آن با ابزارهای مناسب و روش‌های مولد گردآوری شود و ارائه آن تاثیرگذار و راحت‌فهم باشد می‌تواند به تولید اثری بسیار قیمتی و تاثیرگذار بیانجامد که به سرعت دیده، خوانده و خریده می‌شود.

رموز تولید پژوهش مولد و پرخریدار را در قالب هشت گام کلیدی در فایل زیر تشریح کرده‌ام.

با دنبال کردن این گام‌ها به نتایج فوق‌العاده‌ای می‌رسید؛ کافی است از خواندن فراتر روید و به آموزهها عمل کنید.

 

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.